9 listopada 2023

Przypadki, w których wymagane jest  pozwolenie wodnoprawne: 1. Usługi wodne 2. Szczególne korzystanie z wód 3. Długotrwałe obniżenie poziomu zwierciadła…

18 lipca 2021

Kompensacje środowiskowe stały się odpowiedzią na rosnący negatywny wpływ działalności ludzkiej na naturę. Od dziesięcioleci, intensywne rolnictwo, wylesianie oraz nadmierne…