Cena operatu wodnoprawnego.

Od wprowadzenia nowego prawa wodnego w 2017 r. nakłady pracy i innych środków potrzebnych do uzyskania zgodny wodnoprawnej ciągle rosną.

Najprostsze operaty wodnoprawne kosztują 1 510 zł netto. Są to operaty dla przydomowych oczyszczalni ścieków, czy wznoszenia prostych budowli na terenach zalewowych. Usługa w tej cenie jest możliwa gdy na dane działanie była już wcześniej wydana zgoda wodnoprawna, nie ma konieczności wykonywania przekrojów urządzeń wodnych, a klient samodzielnie pozyska dane z ewidencji gruntów i budynków oraz inne potrzebne dokumenty. Cena najdroższych operatów, np. na potrzeby modernizacji dużej oczyszczalni ścieków to koszt 19 970 zł netto (bez dojazdów). Usługa taka zawiera również reprezentowanie wnioskodawcy, pokrycie przynajmniej części kosztów opłat administracyjnych, przygotowanie wniosku, spotkania organizacyjne z klientem lub urzędami. Średni koszt usługi wykonania operatu wodnoprawnego to 8 810 zł netto. Usługa taka zawiera przygotowanie wniosku, reprezentowanie wnioskodawcy, pozyskanie danych z egib, pozyskanie wypisów i wyrysów z mpzp, opłatę za wydanie decyzji.