Opinia ornitologiczna

Opinia ornitologiczna to dokument, który zwykle stwierdza obecność ptaków lub ich gniazd na danym obiekcie. Wykwalifikowany specjalista (ornitolog) powinien przeprowadzić ocenę sytuacji, aby chronić ptaki przed zagrożeniami związanymi z pracami remontowymi lub budowlanymi. Opinię ornitologiczną najczęściej wykonuje się przed przystąpieniem do prac termomodernizacyjnych budynków. Wymagana jest również na terenach, gdzie planowana inwestycja koliduje z rosnącymi drzewami. Inwestor w celu uzyskania zezwolenia na wycinkę drzew musi czasami zasięgnąć opinii ornitologa. Podczas inwentaryzacji specjalista stwierdza obecność, lub nieobecność gniazdujących ptaków na drzewach oraz w najbliższej okolicy oraz samych gniazd, nawet tych niezasiedlonych. W wyniku przeprowadzonej inwentaryzacji ornitologicznej może okazać się, że inwestor będzie musiał złożyć odpowiedni wniosek do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, która podejmuje decyzję o warunkach prowadzenia prac oraz konieczności przeprowadzenia kompensacji.
Prawidłowo wykonana ekspertyza ornitologiczna powinna zawierać następujące elementy:
  • metodykę inwentaryzacji, a w szczególności: datę oraz godziny obserwacji obiektu, opis poziomu z jakiego dokonywano obserwacji. (Np. z poziomu gruntu, podnośnika, rusztowania, sąsiedniego obiektu itp.), opis sprzętu używanego przy inwentaryzacji, opis czynności wykonywanych podczas inwentaryzacji,
  • rysunek lub zdjęcie obiektu z zaznaczonymi siedliskami ptaków,
  • opis zinwentaryzowanych gatunków ptaków gniazdujących na obiekcie,
  • jeżeli inwentaryzację wykonywano poza okresem lęgowym ptaków oraz żadna kontrola nie przypadła na okres gniazdowania jerzyków w Polsce, należy wykonać rysunek lub zdjęcie inwentaryzowanego budynku z zaznaczonymi wszystkimi potencjalnymi miejscami gniazdowania ptaków w budynku. (Np. niezabezpieczone otwory wentylacyjne, szczeliny między płytami, przestrzenie między elewacją, a rynnami, okapem dachu itp.),
  • analizę wpływu planowanych prac na ewentualnie stwierdzone gatunki ptaków,
  • zalecenia dla inwestora dotyczące terminu i sposobu prowadzenia prac,
  • propozycję kompensacji przyrodniczej, w tym opis budek lęgowych dla ptaków, ich konstrukcję, sposób i miejsce montażu.
Inwentaryzację ornitologiczną powinno przeprowadzać się w okresie lęgowym ptaków co najmniej 2 razy, w kwietniu oraz maju (kontrola polegająca na obserwacji obiektu). W szczególnych przypadkach prace terenowe mogą być przeprowadzone także w innym terminie. Obserwację należy wykonać w ciągu dnia w godzinach rannych (zaraz po świcie) oraz przed wieczorem (przed zachodem słońca, aż do zapadnięcia zmroku). Przeprowadzenie kontroli rano i wieczorem jest ważne, aby precyzyjnie określić ilość oraz lokalizację siedlisk ptaków. Pozwala to także na wykrycie zarówno gatunków aktywnych rano jak i tych aktywniejszych w godzinach wieczornych. Inwentaryzację powinno się także przeprowadzać przy odpowiednich warunkach atmosferycznych. Należy unikać opadów deszczu oraz upałów, ponieważ ptaki wykazują wtedy zmniejszoną aktywność.   Kontakt

Działamy między innymi w miastach takich jak: Warszawa, Łódź, Kraków, Wrocław, Poznań, Gdańsk, Szczecin, Bydgoszcz, Lublin, Katowice, Białystok, Częstochowa, Gdynia, Sosnowiec, Radom, Kielce, Gliwice, Bytom, Toruń, Zabrze, Bielsko-Biała, Olsztyn, Rzeszów, Ruda Śląska, Rybnik, Wałbrzych,Tychy, Dąbrowa Górnicza, Płock, Opole, Elbląg, Gorzów Wielkopolski, Włocławek, Chorzów, Tarnów, Zielona Góra, Koszalin, Legnica, Kalisz, Grudziądz, Jastrzębie Zdrój, Słupsk.