Nasze wyposażenie

Odbiornik GPS - Pracownia środowiskowa Prohabitat
Odbiornik GPS
Odbiornik o dokładności do 25 cm.
Lornetka - Pracownia środowiskowa Prohabitat
Lornetka
Detektor ultrasoniczny - Pracownia środowiskowa Prohabitat
Detektor ultrasoniczny
Świder Presslera - Pracownia środowiskowa Prohabitat
Świder Presslera
Wysokościomierz - Pracownia środowiskowa Prohabitat
Wysokościomierze
Dalmierz - Pracownia środowiskowa Prohabitat
Dalmierz
Aparat fotograficzny - Pracownia środowiskowa Prohabitat
Aparat fotograficzny
Literatura fachowa - Pracownia środowiskowa Prohabitat
Literatura fachowa
Statystyczne oprogramowanie obliczeniowe - Pracownia środowiskowa Prohabitat
Statystyczne oprogramowanie obliczeniowe
Oprogramowanie do modelowania rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w powietrzu - Pracownia środowiskowa Prohabitat
Oprogramowanie do modelowania rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w powietrzu
samochód 4x4
Ekonomiczny samochód 4x4
wędka elektryczna
Urządzenie do nieletalnych inwentaryzacji ichtiologicznych