Przyrodnicza analiza porealizacyjna


Czym jest analiza porealizacyjna i kiedy się ją wykonuje?

Analiza porealizacyjna to opracowanie mające na celu określonych w raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko oraz samej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, zakresów oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz zaplanowanych działań zapobiegawczych, minimalizujących i kompensujących. W odróżnieniu jednak od oceny oddziaływania na środowisko, która jest przeprowadzana podczas uzyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, analizę porealizacyjną przeprowadza się po zakończeniu procesu inwestycyjnego.

Zgodnie z art. 82 ust. 1 pkt 5 ustawy regulującej kwestie ocen oddziaływania na środowisko właściwy organ w drodze wydawania decyzji o  środowiskowych uwarunkowaniach może nałożyć na wnioskodawcę obowiązek przedstawienia analizy porealizacyjnej określając zakres analizy porealizacyjnej, również określając termin przedstawienia wyników, a także określi organ, któremu daną analizę należy przedstawić.

W przypadku stwierdzenia dla przedsięwzięcia konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania – właściwy organ może także nałożyć obowiązek wykonania analizy porealizacyjnej, określając przy tym termin i zakres przedstawienia analizy, a także organy którym należy ją przedstawić.

To w jakich przypadkach należy wykonać analizę porealizacyjną nie jest szczegółowo uregulowane, jest to w zasadzie uznaniowa decyzja właściwego organu administracji.

Działamy między innymi w miastach takich jak: Warszawa, Łódź, Kraków, Wrocław, Poznań, Gdańsk, Szczecin, Bydgoszcz, Lublin, Katowice, Białystok, Częstochowa, Gdynia, Sosnowiec, Radom, Kielce, Gliwice, Bytom, Toruń, Zabrze, Bielsko-Biała, Olsztyn, Rzeszów, Ruda Śląska, Rybnik, Wałbrzych,Tychy, Dąbrowa Górnicza, Płock, Opole, Elbląg, Gorzów Wielkopolski, Włocławek, Chorzów, Tarnów, Zielona Góra, Koszalin, Legnica, Kalisz, Grudziądz, Jastrzębie Zdrój, Słupsk.