Nasza oferta outsourcingu środowiskowego i doradztwa ekologicznego

ZWIĘKSZAMY ILOŚĆ SPRAW, O KTÓRYCH NIE MUSISZ MYŚLEĆ

„Ekologia?” Załatwione! „Operat?” Załatwiony!

„Papiery do wycinki pod budowę?” Jeszcze parę dni.

Tak może wyglądać współpraca z Prohabitatem.

Dzięki nam nagle masz mniej spraw do załatwienia, i możesz skupić się na tym, co najważniejsze.

Oto, w czym pomagamy:

Oceny oddziaływania na środowisko

 • kompleksowa obsługa podmiotu przy uzyskiwaniu ostatecznej decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych
 • raporty o oddziaływaniu przedsięwzięć na środowisko
 • karty informacyjne przedsięwzięć
 • prognozy oddziaływania na środowisko

Operaty, ekspertyzy, wnioski o wycinkę

 • operaty wodnoprawne
 • inwentaryzacje przyrodnicze
 • ekspertyzy zoologiczne
 • ekspertyzy botaniczne
 • monitoring porealizacyjny
 • wnioski o wydanie pozwoleń na wycinkę drzew
 • projekty rekultywacji
 • ekspertyzy przyrodnicze, oceny, analizy o tematyce środowiskowej oraz przyrodniczej itp.

oraz liczne inne zlecenia dla administracji publicznej oraz zewnętrznych zleceniodawców:

 • plany gospodarki niskoemisyjnej
 • uproszczone plany urządzenia lasu
 • plany ochrony
 • programy ochrony środowiska
 • opracowania ekofizjograficzne
 • plany zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe
 • audyt środowiskowy wewnętrzny ISO 14001
 • doradztwo przy wdrażaniu rozwiązań prośrodowiskowych
 • sprawozdawczość, ewidencje, rejestry, naliczanie opłat
 • wnioski o wydanie pozwoleń administracyjnych
 • przeglądy ekologiczne
 • stała, kompleksowa obsługa środowiskowa (outsourcing)

Jeśli masz do wykonania coś, czego nie ma na liście, wystarczy telefon na 695 528 333.
Na pewno się przydamy. Do usłyszenia!