Ekspertyza przyrodnicza

Ekspertyza przyrodnicza to dokument, przedstawiający informacje o stanie środowiska na podstawie wcześniej przeprowadzonej inwentaryzacji. Może dotyczyć fauny, flory lub przyrody nieożywionej. Zazwyczaj głównym zadaniem ekspertyzy jest przedstawienie aktualnych informacji o występowaniu gatunków rzadkich i objętych ochroną na danym obszarze lub obiekcie. Sporządzana jest przez doświadczonego specjalistę o potwierdzonych kwalifikacjach. W prawie powszechnym nie istnieje żaden system nadawania specjalnych uprawnień do wykonywania tego typu opracowań. Potwierdzeniem kwalifikacji jest dyplom uczelni wyższej uzyskany na kierunku odpowiadającym treści sporządzanej ekspertyzy przyrodniczej. Ekspertyza przyrodnicza jest często konieczna przy uzyskaniu zezwolenia na realizację inwestycji. Obowiązek ten nie został ujęty w zapisach ustawy prawo budowlane, natomiast ustawa o ochronie przyrody nakłada na inwestora szereg zakazów z zakresu ochrony gatunkowej. Istnieje możliwość odstąpienia od tych zakazów po przedłożeniu odpowiedniej ekspertyzy przyrodniczej.  

Dokument ekspertyzy przyrodniczej

Dokument ekspertyzy przyrodniczej powinien zawierać następujące elementy:
  • informację o zamawiającym oraz sporządzającym dokument
  • lokalizację oraz opis inwentaryzowanego obiektu
  • informację o dacie, godzinie oraz warunkach atmosferycznych kiedy została przeprowadzona inwentaryzacja
  • opis sprzętu, który został użyty podczas inwentaryzacji oraz opis metodyki
  • podstawę prawną
  • wyniki z przeprowadzonej inwentaryzacji oraz analizę oddziaływania (opis stwierdzonych gatunków, siedlisk itp.)
  • zalecenia odnośnie konieczności wykonania kompensacji przyrodniczej oraz uzyskania odpowiednich zezwoleń
  • dokumentację fotograficzną z przeprowadzonej inwentaryzacji oraz video jeżeli jest wymagane (np. przy inwentaryzacji ornitologicznej budynków)
Dodatkowo do ekspertyzy można dołączyć wzór wypełnionego wniosku do Regionalnej lub Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w zakresie zakazów na które planowane jest uzyskanie odstępstwa w stosunku do dziko występujących gatunków roślin, zwierząt lub grzybów, a także propozycję kompensacji przyrodniczej jeżeli jest wymagana. Kontakt    

Działamy między innymi w miastach takich jak: Warszawa, Łódź, Kraków, Wrocław, Poznań, Gdańsk, Szczecin, Bydgoszcz, Lublin, Katowice, Białystok, Częstochowa, Gdynia, Sosnowiec, Radom, Kielce, Gliwice, Bytom, Toruń, Zabrze, Bielsko-Biała, Olsztyn, Rzeszów, Ruda Śląska, Rybnik, Wałbrzych,Tychy, Dąbrowa Górnicza, Płock, Opole, Elbląg, Gorzów Wielkopolski, Włocławek, Chorzów, Tarnów, Zielona Góra, Koszalin, Legnica, Kalisz, Grudziądz, Jastrzębie Zdrój, Słupsk.