raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko – cena

Ceny raportów o oddziaływaniu przedsięwzięć na środowisko charakteryzują się bardzo dużą zmiennością. Zależą od wielkości i stopnia złożoności przedsięwzięcia, lokalizacji i przewidywanych oddziaływaniach na środowisko oraz przewidywanych protestów społecznych. Wiele zależy również od wymagań urzędów do których trafi raport, ponieważ czasami znacznie różnią się one w różnych regionach kraju. Pamiętajmy, że przed wykonaniem raportu o oddziaływaniu na środowisko zwykle wykonuje się tzw. kartę informacyjną przedsięwzięcia (KIP). Jeżeli KIP jest obszerny i zawiera wiele informacji, które będą mogły być wykorzystane przy sporządzaniu raportu, wtedy zazwyczaj zapłacimy mniej za raport. Zakres cen w których można zamówić raport to od 2 400 zł do 29 000 zł netto. Należy pamiętać, że doświadczeni wykonawcy raportów są w stanie określić ostateczną cenę raportu dopiero po zapoznaniu się z uzgodnionym przez urząd zakresem i stopniem szczegółowości, który jest uznaniowy i może znacznie wybiegać od standardowego zakresu określonego w ustawie i tym samym znacznie zwiększać pracochłonność.

Kontakt