raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko – cena

Ceny raportów o oddziaływaniu przedsięwzięć na środowisko charakteryzują się bardzo dużą zmiennością. Zależą od wielkości i stopnia złożoności przedsięwzięcia, lokalizacji i przewidywanych oddziaływaniach na środowisko oraz przewidywanych protestów społecznych. Wiele zależy również od wymagań urzędów do których trafi raport, ponieważ czasami znacznie różnią się one w różnych regionach kraju. Pamiętajmy, że przed wykonaniem raportu o oddziaływaniu na środowisko zwykle wykonuje się tzw. kartę informacyjną przedsięwzięcia (KIP). Jeżeli KIP jest obszerny i zawiera wiele informacji, które będą mogły być wykorzystane przy sporządzaniu raportu, wtedy zazwyczaj zapłacimy mniej za raport. Kiedy postanowienie o konieczności sporządzenia raportu zostało wydane na podstawie obszernego i szczegółowego KIP, przedsięwzięcie nie jest skomplikowane (np. z zakresu turystyki i rekreacji) zapłacimy 3 360 zł netto bez kosztów dojazdu. Jeżeli przedsięwzięcie będzie zaliczane do przedsięwzięć zawsze znacząco oddziałujących na środowisko (np. odcinek drogi wysokiej kategorii) cena wyniesie 32 600 zł netto bez kosztów dojazdu. Średnia cena raportu wraz z wykonaniem KIP, reprezentowaniem wnioskodawcy, dojazdami, opłatami skarbowymi i administracyjnymi, pozyskaniem danych z ewidencji gruntów i budynków, ale bez dodatkowych spotkań z klientem i w urzędach to koszt 12 850 zł netto. Należy pamiętać, że nawet doświadczeni wykonawcy raportów są w stanie określić ostateczną cenę raportu dopiero po zapoznaniu się z uzgodnionym przez urząd zakresem i stopniem szczegółowości, który jest uznaniowy i może znacznie odbiegać od standardowego zakresu określonego w ustawie, a tym samym znacznie zwiększać pracochłonność.

Kontakt