Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko – cena

Ceny raportów o oddziaływaniu na środowisko wykazują ogromną zmienność, co stanowi istotny element w procesie planowania inwestycji. Różnice cenowe zależą od wielu czynników, takich jak skala przedsięwzięcia, jego złożoność, lokalizacja, a także przewidywane wpływy na środowisko naturalne. Istotnym aspektem są również oczekiwane reakcje społeczne, które mogą wpłynąć na konieczność przeprowadzenia dodatkowych analiz i badań.

Lokalne wymogi: klucz do szacowania kosztów

Ostateczna cena raportu jest także uzależniona od wymagań stawianych przez urzędy na różnych poziomach administracji. Wymagania te mogą znacznie się różnić w zależności od regionu, co czyni proces wyceny bardziej skomplikowanym. Zrozumienie tych oczekiwań i adekwatne przygotowanie się do nich jest kluczem do realistycznego oszacowania kosztów.

Proces przygotowawczy: rola karty informacyjnej przedsięwzięcia

Zanim przystąpimy do sporządzenia właściwego raportu, konieczne jest przygotowanie tzw. karty informacyjnej przedsięwzięcia (KIP). Dokładność i kompleksowość tej karty ma bezpośredni wpływ na koszty finalnego raportu. Bardziej szczegółowe KIPy mogą znacząco zredukować te koszty, oferując jednocześnie solidne podstawy do dalszej analizy.

Struktura kosztów: od prostych do skomplikowanych projektów

Koszty sporządzenia raportu mogą się wahać od około 4 070 zł netto dla mniej skomplikowanych przedsięwzięć, takich jak projekty związane z turystyką i rekreacją, do nawet 39 420 zł netto w przypadku przedsięwzięć zawsze znacząco oddziałujących na środowisko, jak np. budowa dróg wysokiej kategorii. Średnia cena raportu, uwzględniająca pełen zakres prac i opłat, oscyluje wokół 15 470 zł netto.

Rola wykonawcy: ekspertyza i gwarancje

Doświadczeni wykonawcy są kluczowi w procesie szacowania ostatecznej ceny raportu. Ich ekspertyza pozwala na realistyczną wycenę, biorąc pod uwagę specyfikę każdego przypadku.  Oferujemy swoim klientom gwarancję uzyskania decyzji środowiskowej, czyli zapis o zwrocie pełnej kwoty wynagrodzenia w przypadku niepowodzenia.

Skontaktuj się z nami

Różnorodność czynników wpływających na cenę raportu o oddziaływaniu na środowisko sprawia, że każdy przypadek jest unikalny. Zapewniamy indywidualne podejście i pełne zaangażowanie w proces wyceny i realizacji usługi. Zachęcamy do skorzystania z formularza kontaktowego, który znajduje się poniżej, abyśmy mogli przygotować ofertę, która najlepiej odpowiada Państwa potrzebom i oczekiwaniom.

 

Kontakt