Opis taksacyjny lasu – cena

Opis taksacyjny lasu pełni kluczową rolę w procesie gospodarowania lasem. Jest to dokument, który zyskuje na znaczeniu zwłaszcza wtedy, gdy przychodzi czas na sporządzenie planów urządzenia lasu. Niestety, wciąż wiele terenów leśnych nie posiada tego typu opisu, a potrzeba jego sporządzenia może wyniknąć w różnych sytuacjach.

Kiedy jest potrzebny opis taksacyjny?

Przypadki, kiedy opis taksacyjny lasu staje się niezbędny, są różnorodne. Może to być sytuacja, w której las nie został jeszcze objęty uproszczonym planem urządzenia lasu, albo nie przeprowadzono dokładnej inwentaryzacji stanu leśnego. Jeżeli dodatkowo pojawi się konieczność sprzedaży terenu leśnego lub wyłączenia gruntów z produkcji leśnej, sporządzenie opisu taksacyjnego staje się koniecznością. Tego typu zadania powierza się specjalistom z dziedziny leśnictwa, którzy posiadają odpowiednią wiedzę i umiejętności do ich realizacji.

Jakie są koszty?

Koszty związane z wykonaniem opisu taksacyjnego lasu zależą przede wszystkim od powierzchni badanego terenu. W niektórych przypadkach, zwłaszcza przy małych powierzchniach do 10 arów, jeden opis taksacyjny może okazać się wystarczający. Wartość usługi w takich sytuacjach zaczyna się od 850 zł netto*. Jest to cena przyjęta dla niewielkich, kilkuarowych powierzchni, nie uwzględniająca kosztów dojazdu oraz pozyskania danych z ewidencji gruntów i budynków. W przypadku gruntów o powierzchni do 5 hektarów, porośniętych różnymi typami drzewostanu, cena ta może wzrosnąć do 5 570 zł netto*. Średni koszt wykonania opisu taksacyjnego, wliczając dojazd, ale bez konieczności pozyskiwania dodatkowych danych ewidencyjnych, kształtuje się na poziomie 2 350 zł netto*.

*Ceny są aktualne na październik 2023 r.

Zapytanie ofertowe

W przypadku zainteresowania sporządzeniem opisu taksacyjnego lasu, zachęcamy do skorzystania z formularza kontaktowego, dostępnego poniżej. Jesteśmy przygotowani, aby przedstawić Państwu ofertę dostosowaną do indywidualnych potrzeb i specyfiki danego terenu leśnego. Kierujemy się zasadą zrozumienia i spełnienia oczekiwań klienta, a oferowane usługi realizujemy z pełnym zaangażowaniem i dbałością o szczegóły. Wierzymy, że nasza oferta odpowie na Państwa potrzeby i przyczyni się do skutecznego zarządzania zasobami leśnymi. Zapraszamy do współpracy oraz kontaktu przez formularz poniżej:


Kontakt