Opis taksacyjny lasu – cena

Opis taksacyjny lasu zwyczajowo wykonywany jest w trakcie sporządzania planów urządzenia lasu. Istnieje jednak wiele lasów nie posiadających opisu taksacyjnego. Jeżeli dla lasu nie sporządzono uproszczonego planu urządzenia lasu ani inwentaryzacji stanu lasu, a zaistniała potrzeba sprzedaży lasu lub wyłączenia gruntu z produkcji leśnej, konieczne może być sporządzenia dla takiego lasu odrębnego opisu taksacyjnego. Opisy taksacyjne lasu wykonują specjaliści z zakresu leśnictwa. Cena wykonania opisu taksacyjnego lasu uzależniona jest w głównej mierze od powierzchni lasu. Nie zawsze dla jednego fragmentu lasu wystarczający jest jeden opis taksacyjny, czasem trzeba wykonać ich więcej. Dla niewielkich powierzchni, do 10 ar, zazwyczaj wystarcza jeden opis taksacyjny. Cena waha się od 300 do 3000 zł brutto, a czas wykonania od 2 do 5 dni roboczych.

Kontakt