Opis taksacyjny lasu – cena

Opis taksacyjny lasu zwyczajowo wykonywany jest w trakcie sporządzania planów urządzenia lasu. Istnieje jednak wiele lasów nie posiadających opisu taksacyjnego. Jeżeli dla lasu nie sporządzono uproszczonego planu urządzenia lasu ani inwentaryzacji stanu lasu, a zaistniała potrzeba sprzedaży lasu lub wyłączenia gruntu z produkcji leśnej, konieczne może być sporządzenia dla takiego lasu odrębnego opisu taksacyjnego. Opisy taksacyjne lasu wykonują specjaliści z zakresu leśnictwa. Cena wykonania opisu taksacyjnego lasu uzależniona jest w głównej mierze od powierzchni lasu. Nie zawsze dla jednego fragmentu lasu wystarczający jest jeden opis taksacyjny, czasem trzeba wykonać ich więcej. Dla niewielkich powierzchni, do 10 ar, zazwyczaj wystarcza jeden opis taksacyjny. Najniższa cena opisu taksacyjnego wynosi 300 zł netto dla kilkuarowych powierzchni nieleśnych (bez dojazdów oraz pozyskania danych z ewidencji gruntów i budynków). Dla gruntu o powierzchni do 5 ha, porośniętego zróżnicowanym drzewostanem cena wyniesie 3 540 zł netto (bez dojazdów oraz pozyskania danych z ewidencji gruntów i budynków). Średni koszt wykonania opisu taksacyjnego wraz z dojazdem, ale bez pozyskiwania danych z ewidencji gruntów i budynków wynosi 780 zł netto.

Kontakt