Rejestracja w BDO i prowadzenie ewidencji odpadów

Przedsiębiorcy którzy są zobowiązani do rejestracji do BDO powinni dokonać rejestracji do końca 2019 roku. Rejestracji do Bazy danych o produktach i opakowaniach dokonuje się składając wniosek o wpis do rejestru BDO w urzędzie marszałkowskim. W ciągu 30 dni od dnia złożenia wniosku firma zostanie wprowadzona do ww. rejestru przez marszałka.

Od stycznia 2020 roku na przedsiębiorców, którzy nie dokonają obowiązku rejestracji będą nakładane kary, wynoszące nawet do miliona złotych, kary aresztu lub grzywny. Ponadto, od takich firm odpady nie będą odbierane, a sami przedsiębiorcy nie będą mogli wystawić elektronicznej karty przekazania odpadów. Karta papierowa, która była dotychczas wykorzystywana nie będzie już mogła być używana.

Wypełnianie obowiązków związanych z nowymi przepisami możesz zlecić naszej firmie. Poniżej znajdziesz cennik uzależniony od branży w jakiej działasz i ilości odpadów jakimi gospodarujesz.

Przygotowanie wniosku rejestracyjnego do BDO - cennik

Kontakt