Kim jesteśmy
Jesteśmy kilkuosobową nowoczesną firmą pomagającą przedsiębiorstwom w dostosowywaniu się do wymogów prawa ochrony środowiska. Sporządzamy różnego rodzaju opinie, ekspertyzy, raporty, sprawozdania i inne dotyczące ochrony środowiska. Wartości które wyznajemy to: merytokracja (rządy najbardziej kompetentnych), szczerość (mówimy otwarcie co myślimy), gramy zespołowo i jesteśmy wobec siebie uczciwi.

Zadania
1. Dobieranie i wskazywanie odpowiednich metod eliminowania zagrożeń dla środowiska.
2. Uzyskiwanie informacji ze wszystkich odpowiednich źródeł i wszystkimi odpowiednimi narzędziami.
3. Identyfikacja wpływu na środowisko, rozpoznawanie problemów środowiskowych spowodowanych przez produkty, instalacje lub przedsięwzięcia oraz określanie zakresu dokumentacji wymaganej do uzyskania decyzji związanych z ochroną środowiska z wykorzystaniem posiadanej wiedzy, literatury, danych zgromadzonych przez firmę i samodzielnie z sieci Internet.
4. Tworzenie dokumentacji technicznych i techniczno-planistycznych, opinii, ekspertyzy z wykorzystaniem własnej wiedzy, literatury, danych zgromadzonych przez firmę oraz z sieci Internet.
5. Prognozowanie zmian w środowisku na podstawie dostępnych informacji i narzędzi.
6. Rozpoznawanie związków przyczynowo-skutkowych przy analizowaniu problemów ochrony środowiska na podstawie informacji zebranych przez firmę i samodzielnie z wykorzystaniem własnej wiedzy i autorskich metod badawczych.
7. Komunikowanie się z kolegami z zespołu w wyniku samodzielnie zidentyfikowanych potrzeb komunikacji z wykorzystaniem telefonu, poczty e-mail itp. w celu optymalnego rozwiązania zaistniałego problemu.

Wymagania
1. biegła znajomość języka polskiego (poziom co najmniej C1)
2. biegła obsługa komputera
3. dostęp do sieci internet
4. prywatny komputer (przez pierwsze 3 miesiące)
5. zgoda na instalację programu monitorującego czas pracy
6. wykształcenie wyższe na kierunku ochrona środowiska, biologia, geografia i pokrewne: matematyka, architektura krajobrazu, zarządzanie środowiskiem, analityka żywności i środowiska wodnego, geologia, gospodarka odpadami i rekultywacja terenów zdegradowanych, inżynieria i gospodarka wodna, leśnictwo, ochrona roślin i kontrola fitosanitarna, odnawialne źródła energii, ogrodnictwo, przyroda, technologie ochrony środowiska, zootechnika, akustyka, architektura i urbanistyka, ekoenergetyka, geodezja i kartografia, gospodarka przestrzenna, inżynieria akustyczna, inżynieria środowiska, recykling.

Co oferujemy
1. 7 300 UAH/miesiąc (+/- 20%)
2. praca zdalna (z domu)
3. praca w zgranym zespole i koleżeńskiej atmosferze
4. niewielkie narażenie na stres
5. indywidualny mentor
6. coroczne podwyżki wynagrodzenia podstawowego na podstawie wyników

Wyzwania
1. praca wymaga samodyscypliny, sami musimy zorganizować sobie stanowisko pracy i odpowiadamy za efekty naszej pracy (20% wynagrodzenia uzależnione od wyników indywidualnych i zespołu)
2. praca mocno angażująca intelektualnie (czasami może być monotonna)
3. praca 100% przed ekranem komputera
4. kontakty ze współpracownikami wyłącznie przez Internet

Aplikacja

Prosimy o nie przesyłanie CV i listów motywacyjnych. W celu wzięcia udziału w rekrutacji prosimy wypełnić poniższy formularza:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeLObiEwbKrlkC2DWAcUmAIGAodTxmE3SnQTEmjEg9CXf6uig/viewform