Ile kosztuje wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego?

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej zamiar wykonania niektórych instalacji może wiązać się z koniecznością uzyskania zgody. Dotyczy to przede wszystkim sytuacji, kiedy planowana czynność ingeruje w środowisko i może wywierać negatywny wpływ na przyrodę. Jeżeli chcesz zrealizować tego typu inwestycję, musisz liczyć się z faktem, że będzie Ci potrzebne pozwolenie zintegrowane.

Nasza firma Prohabitat pomoże przygotować wniosek, w którym sformułuje odpowiednią argumentację. Dzięki współpracy z nami łatwo i szybko uzyskasz akceptację dla swojej koncepcji. Miej jednak świadomość, że otrzymanie zezwolenia będzie Cię kosztowało. Jest ono bowiem obłożone opłatą skarbową, której wysokość bywa różna i zależy od kilku czynników. Sprawdź, czym dokładnie jest i ile zapłacisz za zdobycie pozwolenia zintegrowanego.

Czym jest pozwolenie zintegrowane?

Można powiedzieć, że zezwolenie to ma charakter licencji, którą wydaje się na prowadzenie działalności gospodarczej wymagającej wykonania instalacji przemysłowych ingerujących w naturalne środowisko. Instytucja ta została powołana, by przeciwdziałać i ograniczać generowaniu zanieczyszczeń środowiska. Możliwość uzyskania zgody zależna jest od sposobu zarządzania danym zakładem. Determinuje ona konieczność przestrzegania tzw. systemu BAT (Best Available Technology). Chodzi o to, by wdrażać w firmie możliwie najlepsze dostępne rozwiązania dotyczące ochrony środowiskowej.

To, co wyróżnia pozwolenie zintegrowane od innych rodzajów zgód to fakt, że ma ono charakter kompleksowy. Z tego powodu zapewnia wysoki stopień komfortu dla wnioskodawcy. Otrzymanie takiej licencji oznacza brak konieczności starania się o inne częściowe zezwolenia środowiskowe, które zawierają się w tym jednym. Mowa tu m.in. o zgodach:

  • na wytwarzanie odpadów,
  • pobór wody,
  • wprowadzanie ścieków do ziemi lub wód,
  • emisję gazów i pyłów do atmosfery.

Kiedy wymagane jest pozwolenie zintegrowane?

Wniosek należy zgłosić, kiedy w zakładzie pracy zamierza się wprowadzić instalację mogącą przyczyniać się do zanieczyszczania środowiska. Na pewno takie ryzyko istnieje w przypadku tworzenia infrastruktury niezbędnej do wytwarzania paliw i energii, w firmach z branży zarządzania odpadami, w przemyśle chemicznym, mineralnym i związanym z obróbką metali, w ubojniach i hodowlach, przy produkcji płyt wiórowych, czy papieru. Musisz pamiętać, że ustawa wymaga, żebyś otrzymał pozwolenie, zanim zaczniesz eksploatować daną instalację, czyli urządzenie techniczne.

Zgodnie z BAT

Najważniejszym czynnikiem, który wpływa na wydanie pozytywnej decyzji w sprawie złożonego wniosku, jest zgodność planowanej inwestycji z założeniami BAT. Jest to dyrektywa unijna, która wymusza na podmiotach gospodarczych stosowanie technologii przyjaznej środowisku. Ujmując rzecz dokładniej, BAT stanowi zbiór określający stopień dopuszczonego stopnia emisji zanieczyszczeń. Pozwolenie zintegrowane może zostać przyznane jedynie wtedy, kiedy dany zakład spełnia narzucone normy. Żeby mogło tak się stać, firma musi wykorzystywać najlepsze dostępne na rynku techniki.

Ile kosztuje wydanie zgody?

Jak już wspomnieliśmy, jeśli ubiegasz się o uzyskanie pozwolenia zintegrowanego, będziesz musiał nie tylko wprowadzić w swoim przedsiębiorstwie rozwiązania, które redukują stopień niekorzystnej ingerencji w środowisko, ale także ponieść pewne wydatki. Ile kosztuje wniosek o wydanie zgody? Jest to zależne od kilku aspektów.

Najważniejszym czynnikiem, który wpływa na wysokość opłaty skarbowej, jest wielkość zakładu pracy. Zdecydowanie więcej zapłacisz, jeżeli jesteś właścicielem dużej firmy. W takim przypadku musisz się liczyć z wydatkiem rzędu 2000 złotych. Osoby prowadzące mniejsze biznesy, które podpadają pod status tzw. małych przedsiębiorstw, zobligowane są do uiszczenia dużo mniejszej kwoty, która wynosi 506 złotych. W przypadku ustalenia pełnomocnictwa zostanie doliczona kolejna opłata w wysokości siedemnastu złotych. Koszt uzależniony jest także od ilości instalacji znajdujących się na danym terenie.

Wnioskodawca zobowiązany jest do wpłacenia należności na konto właściwego organu odpowiedzialnego za wydawanie decyzji. Dokument, który potwierdza wykonanie przelewu, należy dołączyć do wniosku. Pisma można składać w starostwie powiatowym, urzędzie marszałkowskim, regionalnej dyrekcji ochrony środowiska.

Zmiana instalacji

Do tej pory mówiliśmy jedynie o instalacjach, które dopiero mają powstać. A co w przypadku, jeżeli już takimi dysponujesz, posiadasz pozwolenie zintegrowane, ale zaistniała potrzeba dokonania zmian w urządzeniach technicznych, a co za tym idzie, może ona wpłynąć na inny stopień emisyjności zanieczyszczeń? Najprawdopodobniej będziesz musiał wystąpić o dokonanie aktualizacji w zezwoleniu.

Na wstępie warto po prostu zgłosić zamiar. Właściwa instytucja przeanalizuje sytuację, dokona oceny zaistniałych przeistoczeń i podejmie decyzję, czy ich charakter wpłynął na zwiększenie emisyjności, a tym samym czy zachodzi potrzeba dokonania odpowiednich przekształceń w treści uzyskanej niegdyś zgody. Jeżeli urząd ustali, że zwiększył się negatywny wpływ na środowisko, może wezwać Cię do złożenia wniosku o zmianę.

Sytuacja taka pojawia się najczęściej, kiedy przedsiębiorca zamierza rozpocząć badania nad nową technologią wykorzystywaną w instalacjach lub, gdy zostaje zwiększona skala działalności urządzeń technicznych.

Podsumowanie

Instalacje przemysłowe to urządzenia, które niosą za sobą ryzyko niekorzystnego oddziaływania na środowisko. Z tego powodu możliwości ich użytkowania ściśle kodyfikowane są przepisami prawa. Żeby móc z nich korzystać, należy wystąpić o przyznanie tzw. pozwolenia zintegrowanego. Zgodę uzyskują podmioty, które wprowadzają w swoich zakładach rozwiązania zgodne z BAT, czyli unijnymi normami ustalającymi poziom akceptowanego stopnia emisji zanieczyszczeń.

W otrzymaniu pozytywnej decyzji pomogą Ci fachowcy. Zapraszamy do kontaktu z nami. Prowadzimy profesjonalne doradztwo ekologiczne i outsourcing środowiskowy. Napiszemy właściwy wniosek i zastosujemy argumentację, która przybliży Cię do uzyskania zezwolenia. Jeżeli instalacje w Twoim przedsiębiorstwie emitują zbyt dużo zanieczyszczeń, podpowiemy, jakie wdrożyć rozwiązania, by zmniejszyć ten poziom i uczynić firmę bardziej przyjazną naturze. Z nami z pewności uzyskasz zgodę na działalność.

 

Kontakt