Ile kosztuje inwentaryzacja zieleni

Inwentaryzację zieleni wykonujemy najczęściej na potrzeby uzyskania pozwolenia na wycinkę drzew lub krzewów. Inwentaryzacja taka powinna zawierać między innymi informacje o cechach dendrometrycznych drzew, określenie ich wieku i mapę rozmieszczenia. Czasami niezbędne okazuje się podanie uzasadnienia dla usunięcia lub inwentaryzacja gniazd ptasich i innych śladów bytowania gatunków chronionych. Cena inwentaryzacji zieleni uzależniona jest między innymi od takich czynników jak:

  • ilość drzew i krzewów
  • czy jest to zieleń urządzona, czy dzika
  • czy oprócz wykonania inwentaryzacji zieleni zamawiamy również sporządzenie wniosku o wycinkę i plan nasadzeń zastępczych
  • czy inwentaryzujemy gatunki chronione związane z drzewami i krzewami
  • czy drzewa będą wycinane na potrzeby inwestycji, czy z innych powodów
  • czy oprócz standardowych pomiarów zlecamy również inne, jak pomiar wysokości drzew lub zasięg rzutu korony.

W zależności między innymi od tych czynników koszt inwentaryzacji zieleni wynosi od 6,55 zł do 233 zł netto za jedno drzewo lub krzew. Dla przykładu za inwentaryzację drzew w średnim wieku rosnących w zwarciu na powierzchni 10 arów zapłacimy około 1 520 zł netto. Podstawowa inwentaryzacja dla około 100 drzew, bez kosztów dojazdu, kosztuje 2 080 zł netto. Inwentaryzacja 100 drzew wraz z opisem ich stanu, pomiarami wysokości i wieku, pomiarami rzutów koron drzew, znakowaniem drzew, udziałem w wizji terenowej przeprowadzanej przez urząd, przygotowaniem wniosku o pozwolenie na usunięcie oraz reprezentowaniem wnioskodawcy kosztuje 4 990 zł netto (bez kosztów dojazdu).

Kontakt

Jaką formę powinna mieć dokumentacja z wykonanej inwentaryzacji?

Warto zadbać o to, aby dokładnie dopasować się do formalnych wymagań. Dzięki temu można znacząco przyspieszyć proces ubiegania się o pozwolenie na wycinkę. Inwentaryzacja drzew powinna być potwierdzona dokumentacją, która zawiera w sobie 3 podstawowe elementy: tabele, opis oraz mapy.

1. Wyniki pomiarów dendrologicznych w formie tabeli

Pomiary dendrologiczne to dokładne dane dotyczące drzew przeznaczonych do wycinki. Sprawdza się m.in., obwód bądź średnicę pnia (zawsze na wysokości 130 cm), ogólny stan zdrowia rośliny, a czasem również wysokość, czy wielkość korony.

2. Dokładny opis

Należy między innymi podać cel wykonania inwentaryzacji oraz listę drzew lub roślin, które trzeba usunąć w związku z planowanym przedsięwzięciem.

3. Mapa terenu

To przede wszystkim projekty zagospodarowania terenu, na których są dokładnie zaznaczone wszystkie rośliny znajdujące się na konkretnym terenie. Na takiej mapce należy wyraźnie oznaczyć te drzewa, które są przeznaczone do wycięcia.