Broszury – informacja

Informacja dla odbiorców korespondencji marketingowej:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prohabitat Rafał Bodzioch z siedzibą w Krakowie przy ul. Os. W.A. Mozarta 23/13, zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania następujących kategorii Pani/Pana danych osobowych:
 • Nazwa firmy
 • Adres siedziby
 • E-mail
 • REGON
 • NIP
 • Adres strony internetowej
 • Telefon
 • Fax
 • Kod PKD
 • Forma prawna
 • Data powstania
 • Data rozpoczęcia działalności gospodarczej
 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przekazywania informacji handlowych i są przekazywane operatorowi pocztowemu Speedmail sp. z o.o. REGON 101140740 na podstawie umowy powierzenia Nr 546/01/2019 z dnia 24.01.2019 r.
 2. podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
 3. Administrator pozyskał Pani/Pana dane osobowe od Główny Urząd Statystyczny z siedzibą w al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa
 4. posiada Pani/Pan prawo do:
 • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
 • przenoszenia danych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 1. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do dnia 30.04.2019 r.

logo