Audyt środowiskowy – co warto o nim wiedzieć?

Prawidłowe funkcjonowanie zakładu w zakresie ochrony środowiska jest dzisiaj niezwykle ważne. Aby właściciel firmy miał świadomość tego, że wszystkie prowadzone przez jego organizację działania są dostosowane do aktualnie obowiązujących przepisów, przeprowadzany jest audyt środowiskowy. Wykonywać powinni go doświadczeni specjaliści o odpowiednich kwalifikacjach, którzy dysponują wiedzą i narzędziami, pozwalającymi na przeprowadzenie stosownych działań.

Czym jest audyt środowiskowy?

Audyt środowiskowy to usługa pozwalająca zidentyfikować obszary działalności firmy, które wpływają na środowisko naturalne. Określa również, które z przeprowadzanych działań są zgodne z aktualnie obowiązującymi normami prawnymi. Wykonanie kompleksowego audytu środowiskowego pozwala również określić, które z nich odbiegają od tych norm, jednocześnie szkodząc przyrodzie. Dzięki audytowi środowiskowemu możliwe jest wskazanie wszelkich nieprawidłowości. Pozwala on również stworzyć plan działania naprawczego i zaznaczyć, co konkretnie należy poprawić, aby przedsiębiorstwo funkcjonowało zgodnie z obowiązującymi przepisami związanymi z ochroną środowiska. Takie działania dają bardzo wiele korzyści. Z jednej strony pozwalają przedsiębiorstwu zyskać status przyjaznego środowisku. Z drugiej uniknąć wszelkiego rodzaju sankcji związanych z nieprzestrzeganiem przepisów prawnych.

Audyt środowiskowy przeprowadzany jest w firmach, specjalizujących się w różnych dziedzinach. Może on obejmować zarówno oględziny zakładu czy instalacji, jak i pobór próbek gleby czy ścieków, pomiar hałasu, analizę dokumentacji. Usługę tą świadczy się przede wszystkim w firmach, chcących zweryfikować prawidłowość prowadzonych działań pod kątem przepisów związanych z ochroną środowiska. Dodatkowo zaleca się wykonanie audytu środowiskowego w firmach wdrażających systemy ISO lub chcących zweryfikować prawidłowość działań, prowadzonych przez dostawców lub podwykonawców.

Audyt środowiskowy – jak jest wykonywany?

Specyfika pracy każdej firmy jest unikalna i dlatego tego typu analizy wykonuje się zawsze zgodnie z indywidualnymi potrzebami zleceniodawcy. Nasi specjaliści bardzo dokładnie sprawdzają, w jakim zakresie ochrony środowiska firma musi się dopasować do aktualnie obowiązujących przepisów. W tym celu, na miejscu w przedsiębiorstwie, zajmujemy się między innymi:

  • dokładnym badaniem wszystkich procesów biznesowych,
  • analizą dokumentów firmy,
  • sprawdzeniem stopnia dopasowania się przedsiębiorstwa do norm środowiskowych.

Tak wykonaną analizę zawsze kończymy przygotowaniem szczegółowego raportu. Dostarcza on nie tylko informacji na temat stanu aktualnego, a więc tego, jak firma radzi sobie z przestrzeganiem wszystkich norm oraz przepisów. W raporcie przygotowujemy również propozycje rozwiązań, dzięki którym można zwiększyć poziom ochrony środowiska w firmie, w tym przedstawiamy wiele tzw. działań naprawczych.

Mając wieloletnie doświadczenie w branży, zajmujemy się również obsługą przedsiębiorstw starających się o uzyskanie lub utrzymanie certyfikatu ISO 14001. Zakres naszych usług jest szeroki i zawsze elastycznie dopasowujemy się do indywidualnych potrzeb klienta.

Jakie korzyści daje audyt ekologiczny?

Dostosowanie wszelkich działań przeprowadzanych w przedsiębiorstwie do wytycznych przepisów Prawa Ochrony Środowiska. A co za tym idzie – osiągnięcie statusu przedsiębiorstwa ekologicznego, dbającego o naturę. A ponadto:

  • Uniknięcie różnego rodzaju kar, nakładanych w związku z nieprzestrzeganiem przepisów z zakresu ochrony środowiska.
  • Zyskanie informacji dotyczących sankcji, obowiązków, wymogów oraz przepisów związanych z ochroną środowiska.
  • Przygotowanie do kontroli, jaką przeprowadza Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska.
  • Indywidualnie przygotowany plan naprawczy, dostosowany do potrzeb oraz obowiązków z zakresu prowadzonej działalności.
  • Stała opieka specjalistów, którzy świadczą usługi w ramach outsourcingu, jest często o wiele korzystniejsza i bardziej oszczędna. Wiele firm wybiera outsourcing zamiast zatrudniać specjalistę ds. ochrony środowiska.

Warto pamiętać, aby audyt środowiskowy został zlecony specjalistom z wieloletnim doświadczeniem, którzy dysponują odpowiednim wyposażeniem. Tylko dzięki temu możliwe jest uzyskanie prawidłowych wyników i analiz. Umożliwia to również wdrożenie odpowiedniego systemu zarządzania firmą, który pozwoli dostosować politykę przedsiębiorstwa do wytycznych związanych z ochroną środowiska.

Usługi najlepszych konsultantów środowiskowych

Już teraz zapraszamy Państwa do skorzystania z naszego wsparcia w zakresie wykonania kompleksowego audytu. Zatrudniamy najlepszych specjalistów i przede wszystkim stawiamy na innowacyjne technologie oraz narzędzia, dzięki którym wdrożenie nowych metod działania w firmie jest łatwiejsze i nie generuje wysokich kosztów. Zapewniamy swoje wsparcie nie tylko w zakresie analizy procesów biznesowych, ale także wdrażania nowych rozwiązań. Jesteśmy gotowi na współpracę z każdym przedsiębiorstwem, niezależnie od jego wielkości oraz branży, w jakiej funkcjonuje.

 

Kontakt