Audyt środowiskowy – co warto o nim wiedzieć?

Prawidłowe funkcjonowanie zakładu w zakresie ochrony środowiska jest dzisiaj niezwykle ważne. Aby właściciel firmy miał świadomość tego, że wszystkie prowadzone przez jego firmę działania są dostosowane do aktualnie obowiązujących przepisów, przeprowadzany jest audyt środowiskowy. Wykonywać powinni go doświadczeni specjaliści o odpowiednich kwalifikacjach, którzy dysponują wiedzą i narzędziami, pozwalającymi na przeprowadzenie stosownych działań.

Czym jest audyt środowiskowy?

Jest to usługa, która pozwala stwierdzić, które z obszarów działalności mają wpływ na środowisko naturalne i które z działań, przeprowadzanych w firmie, są zgodne z obowiązującymi normami prawnymi, a które odbiegają od tych norm, jednocześnie szkodząc środowisku. Dzięki audytowi środowiskowemu możliwe jest wskazanie wszelkich nieprawidłowości. Pozwala on również stworzyć plan działania naprawczego i zaznaczyć, co konkretnie należy poprawić, aby przedsiębiorstwo funkcjonowało zgodnie z obowiązującymi przepisami związanymi z ochroną środowiska. Takie działania dają bardzo wiele korzyści – z jednej strony pozwalają przedsiębiorstwu zyskać status przyjaznego środowisku, a z drugiej uniknąć wszelkiego rodzaju sankcji związanych z nieprzestrzeganiem przepisów prawnych.

Audyt środowiskowy przeprowadzany jest w firmach, specjalizujących się w różnych dziedzinach i może obejmować zarówno oględziny zakładu czy instalacji, jak i pobór próbek gleby czy ścieków, pomiar hałasu, analizę dokumentacji. Usługa ta świadczona jest przede wszystkim w firmach, chcących zweryfikować prawidłowość prowadzonych działań pod kątem przepisów związanych z ochroną środowiska, a także firmach wdrażających systemy ISO lub chcących zweryfikować prawidłowość działań, prowadzonych przez dostawców lub podwykonawców.

Jakie korzyści daje audyt środowiskowy?

Dostosowanie wszelkich działań przeprowadzanych w przedsiębiorstwie do wytycznych przepisów Prawa Ochrony Środowiska, a co za tym idzie – osiągnięcie statusu przedsiębiorstwa ekologicznego, dbającego o naturę. A ponadto:

  • Uniknięcie różnego rodzaju kar, nakładanych w związku z nieprzestrzeganiem przepisów.
  • Zyskanie informacji dotyczących sankcji, obowiązków, wymogów oraz przepisów związanych z ochroną środowiska.
  • Przygotowanie do kontroli, jaką przeprowadza Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska.
  • Indywidualnie przygotowany plan naprawczy, dostosowany do potrzeb oraz obowiązków przedsiębiorstwa.
  • Stała opieka specjalistów, którzy świadczą usługi w ramach outsourcingu – jest to często o wiele korzystniejsze i dużo bardziej oszczędne, niż tworzenie osobnego stanowiska pracy dla specjalisty, odpowiedzialnego za stosowanie się firmy do przepisów związanych z ochroną środowiska.

Warto pamiętać, aby audyt środowiskowy został zlecony specjalistom z wieloletnim doświadczeniem, którzy dysponują odpowiednim wyposażeniem. Tylko dzięki temu możliwe jest uzyskanie prawidłowych wyników i analiz, a także wdrożenie odpowiednich rozwiązań, które pozwolą dostosować politykę firmy do wytycznych związanych z ochroną środowiska.

Oceń ten post