24 października 2016

Wiele z inwestycji, które planujemy zrealizować wiążą się z koniecznością uzyskania Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DUŚ), w języku potocznym nierzadko określanej mianem decyzji środowiskowej.