30 maja 2019

Opis taksacyjny lasu zwyczajowo wykonywany jest w trakcie sporządzania planów urządzenia lasu. Istnieje jednak wiele lasów nie posiadających opisu taksacyjnego….

18 października 2018

Wraz z początkiem 2017 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o ochronie przyrody dotycząca ochrony terenów zieleni i zadrzewień. Jedną z głównych zmian było zniesienie obowiązku uzyskania zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych, gdzie drzewa są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej.