5 sierpnia 2019

Inwestycje wymagające ingerencji człowieka w naturalne środowisko rodzą potrzebę uzyskania odpowiednich pozwoleń. Działalność może być bowiem zagrożeniem dla przyrody, dlatego…

8 lipca 2019

Drzewa są ważnym elementem krajobrazu. Nauka o drzewach to dendrologia (z greckiego dendron – drzewo, logos – nauka). Specjalista (drzewoznawca,…

8 lipca 2019

Chiroptera to łacińska nazwa na rękoskrzydłe, czyli nietoperze. Według systematyki biologicznej należą one do rzędu ssaków łożyskowych. Są zdolne do…

30 maja 2019

Opis taksacyjny lasu zwyczajowo wykonywany jest w trakcie sporządzania planów urządzenia lasu. Istnieje jednak wiele lasów nie posiadających opisu taksacyjnego….