5 sierpnia 2019

Inwestycje wymagające ingerencji człowieka w naturalne środowisko rodzą potrzebę uzyskania odpowiednich pozwoleń. Działalność może być bowiem zagrożeniem dla przyrody, dlatego…

8 lipca 2019

Drzewa są ważnym elementem krajobrazu. Nauka o drzewach to dendrologia (z greckiego dendron – drzewo, logos – nauka). Specjalista (drzewoznawca,…

8 lipca 2019

Chiroptera to łacińska nazwa na rękoskrzydłe, czyli nietoperze. Według systematyki biologicznej należą one do rzędu ssaków łożyskowych. Są zdolne do…